top of page

Hoogbegaafdheid in de klas

Zie je die leerling voor je die overal goed in is, goede cijfers haalt en zijn werk snel af heeft? Het typische voorbeeld van een hoogbegaafd? Nee! Dat licht toch net anders. Hoogbegaafdheid is een veel breder begrip en zal zich in de praktijk ook meestal niet op deze manier uiten. Zie je dat een leerling vaak treuzelt, snel is afgeleid, steeds op staat van zijn stoel en wisselende resultaten behaalt? Ook dat is gedrag dat een hoogbegaafd kind kan laten zien. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer leerkrachten en ouders niet weten of er sprake is van hoogbegaafdheid dit een risicofactor kan vormen voor de ontwikkeling van het kind. Het blijkt ook vaak dat er nog niet genoeg kennis is over hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen lopen daardoor vroeg of laat vast in het onderwijs. Dat kan anders! Door als leerkracht meer kennis te hebben over hoogbegaafdheid kun je ervoor zorgen dat het hoogbegaafde kind een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. In mijn cursus ‘Hoogbegaafdheid in de klas’ krijg je daarvoor alle kennis en tools aangereikt. Meer weten? Mail naar spelvanonderwijs@gmail.com.

marisa-howenstine-Cq9slNxV8YU-unsplash.j
shirota-yuri-p0hDztR46cw-unsplash.jpg

Onbegrip rondom hoogbegaafdheid doorbreken  

Wist je dat hoogbegaafdheid meer is dan alleen een hoog IQ? En wist je dat hoogbegaafde kinderen vaak achterlopen in bepaalde cognitieve functies? Er heersen veel verkeerde opvattingen rondom hoogbegaafde kinderen. Dit is de reden waarom ik de cursus ‘Hoogbegaafdheid in de klas’ heb ontwikkeld om jou als leerkracht te ondersteunen bij het geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Hierdoor leer je hoogbegaafde kinderen nog beter begrijpen en kun je beter bij hun behoeftes aansluiten. Door je kennis rondom de omgang met hoogbegaafde kinderen te vergroten voorkom je dat ze vastlopen in het onderwijs. Wil je handvatten krijgen voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen? Schrijf je in voor de cursus ‘Hoogbegaafdheid in de klas’.

Expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, hechtingsstoornissen en spelend leren

Samen met jou wil ik er voor zorgen dat het basisonderwijs meer en meer aansluit bij ieder kind. Zo is de cursus ‘Hoogbegaafdheid in de klas’ er voor bedoeld om aan te sluiten bij behoeftes van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast biedt ik ook andere cursussen aan die allemaal als doel hebben om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van alle kinderen. Bekijk ook mijn cursussen over hechtingsstoornissen en mijn cursus over spelend leren. Samen met jou wil ik zorgen voor onderwijs dat aansluit bij individuele onderwijsbehoeftes. Wil je meer weten over mijn werkwijze? Mail naar spenvanonderwijs@gmail.com en ik beantwoord graag al je vragen.

bottom of page