top of page

Duur en tarieven

Duur en tarieven

Hechtingsstoornissen in de klas

Duur exclusief casusbesprekingen en specifieke tips voor begeleiding: 1,5 uur

Tarief: €150

Duur inclusief casusbesprekingen en specifieke tips voor begeleiding: 2,5 uur

Tarief: €200

Zo nodig kan er hierna een vervolgsessie worden ingepland.

Hechtingsstoornissen in huis

Duur: 1,5 uur

Tarief: €150

Hoogbegaafdheid in de klas

Duur exclusief casusbesprekingen en specifieke tips voor begeleiding: 1,5 uur

Tarief: €150

Duur inclusief casusbesprekingen en specifieke tips voor begeleiding: 2,5 uur

Tarief: €200

Spelend leren in de onderbouw

cursussen geven.png

Duur: 1,5 uur

Tarief: €150

Zo nodig kan er hierna een vervolgsessie worden ingepland.

bottom of page