top of page

Over mijzelf

Ik ben Annemarije Zwaan, pedagoog in het onderwijs en 5 jaar ervaring in het onderwijs. Mijn passie voor het basisonderwijs en kinderen is groot. Met pedagogiek als spel van onderwijs wil ik er samen met leerkrachten voor zorgen dat het basisonderwijs meer en meer aansluit bij elk kind.  

 

Betrokken, gevoelig, humoristisch, fantasierijk, speels en met veel expertise op het gebied van hechtingsstoornissen, hoogbegaafdheid en spelend leren, zo omschrijf ik mijzelf. Met een stuk kennis, een stuk ervaring en een stuk eigen bagage wil ik leerkrachten steunen bij het onderwijzen van kinderen. Kinderen nog beter leren begrijpen en nog beter bij hen aansluiten. Dat is waar ik samen met leerkrachten voor wil gaan. 

Over wat ik aanbied

Ik bied cursussen aan over hechtingsstoornissen, hoogbegaafdheid en spelend leren. 

Hechtingsstoornissen

Hechtingsproblematiek is een onderbelicht kindje. Zowel op scholen als in de zorg. Het is mijn missie ervoor te zorgen dat leerkrachten op basisscholen over meer kennis beschikken wat betreft hechtingsstoornissen. 

 

Waarom juist dit onderwerp? 

Kinderen met hechtingsstoornissen zitten in een soort overlevingsmodus. Ze reageren vanuit stress en onveiligheid. Dit zorgt ervoor dat ze gedrag kunnen vertonen dat voor hun omgeving als storend wordt ervaren.

 

Kinderen met hechtingsproblematiek worden vaak niet begrepen. Hierdoor worden hun problemen groter. Ze ontwikkelen op latere leeftijd vaak gedragsproblemen en psychische problemen.

Deze problemen kunnen we samen voorkomen! Als leerkracht kan je een aantal simpele tips toepassen, waarmee je de (onderwijs)behoeften van kinderen met hechtingsproblematiek beantwoordt. Wil je weten hoe? Volg dan de cursus "Hechtingsstoornissen in de klas".

Hoogbegaafdheid

Het wordt tegenwoordig nogal eens als modewoord ervaren. Toch blijkt dat er op veel scholen nog niet genoeg kennis is over hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen lopen daardoor vroeg of laat vast in het onderwijs.

Dat kan anders. Door de juiste kennis over hoogbegaafdheid en wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben, kunnen we ervoor zorgen dat hoogbegaafden een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. 

Heb je het idee dat je hoogbegaafde kinderen nog onvoldoende kan begeleiden?

Dat er meer nodig is dan wat meer uitdaging?

Wil je hoogbegaafde kinderen beter begrijpen?

Volg dan de cursus "Hoogbegaafdheid in de klas".

Spelend leren in de onderbouw

Ongelukkige kleuters. Kleuters onder druk. Lage betrokkenheid. Dit wordt vaak gezien in het kleuteronderwijs.

Vaak wordt gedacht dat de inspectie eist dat er met programma's wordt gewerkt. Niets is minder waar. De inspectie eist juist dat kleuters weer gelukkig worden. Betrokken zijn. Er wordt aangesloten bij hun ontwikkeling.

Spelend leren blijkt hiervoor nog altijd het meest geschikt. Maar hoe pak je dat aan? Hoe richt je de hoeken zo in dat het de ontwikkeling prikkelt? 

Kinderen nieuwsgierig worden gemaakt, ook naar beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid?

Hoe helpen thema's daarbij?

Hoe zet je een rijk spelthema op?

Wil je antwoord op deze vragen? Volg dan de cursus "Spelend leren in de onderbouw" en krijg daarbij gratis de 'Handreiking spelend leren' en de 'Hoekenwijzer'.

IMG-20171018-WA0004.jpg
bottom of page