top of page

Cursussen

Hechtingsstoornissen in de klas

Een kind dat heel chaotisch en druk gedrag laat zien, een kind dat veel boze buien heeft, een kind dat juist heel teruggetrokken is, een kind dat heel afhankelijk is, een kind dat eigenlijk heel normaal lijkt te zijn, maar emotionele toestanden uit de weg gaat.... 

Wist je dat deze gedragingen kunnen voortkomen vanuit onveilige gehechtheid? Dat onveilige gehechtheid niet enkel voortkomt bij onveilige gezinnen?  

Een kind met een hechtingsstoornis wordt nogal eens verward met een kind met ADHD of autisme. Deze verwarring leidt ertoe dat het kind niet goed begrepen wordt en niet de juiste begeleiding krijgt. Terwijl een kind met een hechtingsstoornis juist goede begeleiding nodig heeft en dit ook zeker mogelijk is, juist ook in de klas.

Snappen dat een kind met een hechtingsstoornis reageert vanuit trauma, stress, angst en onveiligheid is van belang als je het kind de juiste begeleiding wilt geven. Het bevordert het welbevinden en de betrokkenheid en verbetert de leerresultaten.

Wil je kinderen met hechtingsstoornissen beter leren begrijpen? Wil je hen beter kunnen begeleiden? Wil je weten wat hun onderwijsbehoeften zijn? Hoe een hechtingsstoornis zich kan uitten? 

Dan kan de cursus "Hechtingsstoornissen in de klas" daarbij helpen. 

hechtingsstoornis.png

Hechtingsstoornissen in huis

Deze cursus wordt geboden aan ouders. Waar leerkrachten tegen hechtingsproblematiek in de klas kunnen aanlopen, lopen ouders van kinderen met hechtingsproblematiek hier eveneens tegenaan. 

Het gevoel te hebben gefaald en schuldig te zijn aan de onveilige gehechtheid van hun kind. Soms ook de schaamte voor dat hun kind thuis moeilijk is te hanteren en buitenshuis zo mak is als een lammetje. Het onbegrip van de omgeving: "Maar Floor is altijd zo lief en aanhankelijk? Hoezo weten jullie niet meer wat je met haar aan moet?"

In de cursus "Hechtingsstoornissen in huis" krijgen ouders meer te horen over hechting en waarom het soms misgaat daarin. Ouders krijgen tips en handvatten mee voor hoe zij thuis hun kind beter kunnen begeleiden. 

 

Inzicht in hechtingsstoornissen helpt ouders bij het begrijpen en begeleiden van hun kind en geeft ouders steun. De cursus draagt bij aan het wegnemen van het gevoel van falen en  schuldgevoelens en creëert meer begrip voor hechtingsproblematiek.

Hoogbegaafdheid in de klas

Een kind dat overal goed in is. Altijd goede cijfers haalt. Zijn werk snel af heeft.

Het typische beeld van een hoogbegaafd kind? Nee!

Een kind dat treuzelt, droomt, snel is afgeleid, steeds op staat van zijn stoel, wisselende resultaten behaalt. Ook dat is gedrag dat een hoogbegaafd kind kan laten zien. 

Wist je dat hoogbegaafdheid meer is dan alleen een hoog IQ? Hoogbegaafde kinderen vroeg of laat kunnen vastlopen in het onderwijs? Hoogbegaafde kinderen vaak achterlopen in bepaalde cognitieve functies?

 

Wil je hoogbegaafde kinderen beter begrijpen? Wil je meer handvatten krijgen voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen? Dan is de cursus "Hoogbegaafdheid in de klas" goed geschikt. 

hoogbegaafd.png

Spelend leren in de onderbouw

De hoeken zijn ingericht, de thema's zijn uitgewerkt. Alles is klaar voor het onderwijs aan de kleuters. Of toch niet? 

Hoe richt je de hoeken zo in dat het de beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid stimuleert? Hoe zorg je voor betrokken kinderen? Wat leren kleuters eigenlijk in spel? En hoe zit het met het gebruik van methodes?

Verrassend genoeg blijkt de inspectie van het onderwijs helemaal niet zo tevreden te zijn over het gebruik van methodes in de onderbouw. Dus hoe moet het dan anders? Hoe richt je het kleuteronderwijs zo in dat het aansluit bij het kind?

De cursus "Spelend leren in de onderbouw" gaat in op deze vragen en onderwerpen. Tijdens de cursus wordt bovendien een hoekenwijzer en een handreiking spelend leren aangeboden als extra handvatten voor het opzetten van spelend leren

spelend leren.png
bottom of page