top of page

Voorkom problemen bij hechtingsstoornissen

Gedraagt je kind of leerling zich chaotisch en druk? Of heeft deze vaak boze buien of trekt een leerling zich vaak terug? Dit soort gedragingen bij kinderen kunnen duiden op hechtingsstoornissen. Vaak wordt er gezien dat een kind dan veel afhankelijk gedrag vertoont en emotionele toestanden uit de weg gaat. Verder lijkt je kind zich normaal te gedragen. Hoe de hechtingsproblematiek is ontstaan kan erg verschillend zijn, want meerdere risicofactoren spelen een rol. Wist je dat onveilige gehechtheid niet enkel voorkomt bij onveilige gezinnen? Er bestaat dan ook veel verwarring rondom hechtingsstoornissen. Dit leidt ertoe dat het kind niet goed wordt begrepen en niet de juiste begeleiding krijgt. Terwijl een kind met een hechtingsstoornis juist goede begeleiding nodig heeft om problemen te voorkomen. Ze ontwikkelen namelijk op latere leeftijd vaak gedragsproblemen en psychische problemen. Deze problemen kunnen we samen voorkomen! Wil je weten hoe? Mail naar spelvanonderwijs@gmail.com en we bekijken wat ik voor jou en je kind of leerling kan betekenen.

charles-deluvio-wt3iFNxMSE0-unsplash.jpg
Hechtingsstoornissen.jpg

Hechtingsstoornissen zijn een onderbelicht kindje

Hechtingsstoornissen zijn op zowel scholen als in de zorg vaak een onderbelicht kindje. Het is mijn missie om er voor te zorgen dat leerkrachten op basisscholen over meer kennis beschikken over hechtingsstoornissen. Kinderen met hechtingsproblematiek zitten vaak in een soort overlevingsmodus en reageren vanuit stress en onveiligheid. Dit zorgt ervoor dat ze gedrag kunnen vertonen dat voor hun omgeving als storend wordt ervaren. Hierdoor worden ze vaak niet begrepen en worden de problemen alleen maar groter. Door als leerkracht of ouder meer kennis te hebben over hechtingsstoornissen kun je beter aansluiten op de behoeftes van je kind of leerling en worden verdere problemen voorkomen. Vergroot je kennis door mijn cursus hechtingsstoornissen te volgen waarin je tools aangereikt krijgt om kinderen met hechtingsstoornissen beter te begrijpen en te begeleiden. Mail naar spelvanonderwijs@gmail.com om je in te schrijven of om meer informatie te ontvangen.

Cursussen bij hechtingsstoornissen

Wil je weten hoe je kunt aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen met hechtingsstoornissen? Of wil je als ouders tips en handvatten krijgen om je kind goed te kunnen ondersteunen? Zowel voor thuis als in de klas kun je bij mij een cursus volgen die je bij deze vragen helpen. Als leerkracht krijg je praktische tips aangereikt waarmee je het welbevinden en de betrokkenheid van je leerling kunt bevorderen. Ook zorgt de juiste begeleiding voor een verbetering van de leerresultaten. De cursus voor ouders richt zich op het verkrijgen van inzicht en je krijgt tips mee voor het begeleiden van je kind. Daarnaast draagt de cursus bij aan het wegnemen van het gevoel van falen en schuldgevoelens. Als pedagoog wil ik jou en je kind of leerling graag ondersteunen om bij hen aan te sluiten. Daarom bied ik ook cursussen aan over hoogbegaafdheid en spelend leren. Heb je vragen of wil je kennismaken? Vul het contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact op!

bottom of page